ขอเชิญร่วมงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร 2 กณ , 2 กด
ในวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2557 ณ. กรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 088 - 6262626 , 095 - 6533591 , 095 - 6533592