ขอเชิญร่วมงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร 1 กล , 1 กว
ในวันที่ 26 - 27 เมษายน 2557 ณ. กรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7
หมายเลขทะเบียนรถในกลุ่มที่ 3 ได้แก่ xxyy , xyxy , xyyx ทั้งหมด ย้ายมาทำการประมูลในวันอาทิตย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-900-400-400