ขอเชิญร่วมงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร 2 กจ , 2 กฉ
ในวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2557 ณ. กรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 088-6262626