ขอเชิญร่วมงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร 2 กญ , 2 กฎ
ในวันที่ 13 - 14 กันยายน 2557 ณ. กรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 088-6262626