ขอเชิญร่วมงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร 2 กฐ , 2 กฒ
ในวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2557 ณ. กรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 088 - 6262626